Privacyverklaring Stichting Prinses Christina Concours

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het Prinses Christina Concours (PCC) voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), dat betekent onder andere dat:

– Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– Wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– Wij je recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Het Prinses Christina Concours verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– Deelname aan onze activiteiten, waaronder de concoursen, het organiseren van concerten, onder andere in de Classic Express, De Muziekwedstrijd, deelnemers- en publiekswerving;
– Verzenden van nieuwsbrieven;
– Het nemen van maatregelen om onze activiteiten te verbeteren en het verstrekken van informatie.
– het doen van marktonderzoek voor de verbetering van onze activiteiten

Beveiliging

Op pagina’s waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een beveiligde verbinding met versleuteling. Alle door ons aangeboden betaalmethodes zijn op dezelfde manier beveiligd..

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt ontvangen wij gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. Deze gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in onze relaties, onze website en (het effect van) onze activiteiten.

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren. Wij gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen op onze website te meten.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld.

Social media deelmogelijkheid

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Twitter Instagram en Facebook zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de desbetreffende sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook of Twitter hoeft in te loggen als je iets wilt delen.

Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op bijvoorbeeld Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Bewaartermijnen en inzage

Je gegevens blijven in ons systeem staan ten behoeve van onze activiteiten zodat wij contact met je kunnen blijven onderhouden. Wij verwijderen gegevens waarvan wij vaststellen dat die niet meer nodig zijn.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@christinaconcours.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy verklaring horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via onze contactpagina.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het Prinses Christina Concours behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Onze hoofdbegunstigers:

ARCADIS-logo-220ARCADIS-logo-220logo_fco
logo kpmg meijburg

Klik hier voor een overzicht van alle begunstigers.